ÉLETKÉSZSÉGEK TRÉNING

Stresszkezelő, konfliktusmegoldó, kommunikációs és kapcsolati készség fejlesztő program

A tréningről röviden:
A program keretében egyszerű, a mindennapokban jól alkalmazható stresszkezelő stratégiákat és kommunikációs technikákat sajátíthatnak el a résztvevők. Tudományos vizsgálatok igazolják, hogy a készségfejlesztő program segítségével enyhíthetők, megelőzhetők a túlzott stresszel összefüggő kellemetlen testi és lelki tünetek, hosszú távon javul a személyes hatékonyság.

A szakmai színvonal biztosítása érdekében Williams Életkészségek tréninget kizárólag a Williams LifeSkills Inc. által elismert okleveles Facilitátorok tarthatnak.

Kiknek ajánljuk:
Minden célcsoportnak, akik hatékonyabban szeretnék kezelni a mindennapi feszültségeket. A képzés programja strukturált, a készségek begyakorlása a részvevők által hozott példákon keresztül történik. Így biztosítjuk, hogy olyan témák kerüljenek napirendre, amelyek a részvevők életében leginkább problémát jelentenek.

A tréning céljai:
- Tudatos feszültségcsökkentés, a testi és lelki egészség megőrzése,
- a munkahelyi kihívások kezelése, hatékonyabb munkavégzés,
- kölcsönösen támogató kapcsolatok kialakítása és fenntartása,
- saját és mások viselkedésének megértése a munkahelyen és a magánéletben.

Időtartam:
A 16 órás tréning teljesen strukturált, meghatározott egységekből, melyek során a résztvevők a mindennapi Életben alkalmazható Készségeket sajátítanak el. A tematika adott, az időbeosztás rugalmas: pl. 8x2, 4x4, 6x2,5 vagy 2x8 óra.

Létszám:
A csoportok maximális létszáma 12 fő, így biztosítunk minden résztvevő számára kellő gyakorlási időt és személyre szóló visszajelzéseket.  A készségek elsajátításához és gyakorlásához Munkafüzet nyújt segítséget, melyre a hosszútávú, otthoni gyakorlás során is lehet támaszkodni

Alkalmazott módszerek:
Interaktív információátadás, viselkedés-modellezés, helyzetgyakorlatok, kiscsoportos feldolgozás, vezetett relaxáció.

Átadandó készségek:
Gondolataink és érzéseink tudatosítása, helyzetértékelés, feszültséglevezető technikák, gondolatok pozitív újrastrukturálása, relaxáció, csoportos problémamegoldás, asszertivitás, hatékony kommunikáció, empátia, aktív figyelem, prioritások felállítása.

Előnyök a munkáltató számára:
A munkavállaló hatékonyságának növekedése, stresszkezelő képességeinek fejlődése és ezen keresztül az egész munkacsoport hatékonyságának növekedése; a társas kapcsolatok, a munkahelyi atmoszféra javulása; egészségtudatos magatartás, a hiányzások, táppénzes napok csökkenése.

Jelenleg nem indítok ilyen csoportot :(...