A tréningről bővebben

Stressz- és konfliktuskezelő, kommunikációs és kapcsolati készség fejlesztő csoport -
Módszerek a személyes hatékonyság növelésére, és a testi-lelki egészség megőrzésére

A Williams ÉletKészségek Tréning (WÉK) módszertanát és tematikáját a Duke Egyetem (Durham, NC, USA) vezető szakemberei dolgozták ki több évtizedes csoportterápiás tapasztalatok és a stresszkutatás legfrissebb eredményeinek felhasználásával. A hazai változatot a Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság dolgozta ki 2004-ben a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet munkatársainak közreműködésével.

A tréning céljai:

 • Stresszkezelés, feszültségcsökkentés;
 • Kreatív problémamegoldás;
 • Hatékony kommunikáció;
 • Harmonikus, támogató kapcsolatok;
 • Rugalmas idő- és energiagazdálkodás;
 • Személyes hatékonyság és önismeret;
 • Egészségfejlesztés, betegségmegelőzés;
 • Elégedettség és életminőség…

…otthon és a munkahelyen.

A 16 órás tréning tematikája strukturált, meghatározott egységekből áll, melyek során a résztvevők a mindennapi Életben alkalmazható Készségeket sajátítanak el. A készségek elsajátításához és gyakorlásához Munkafüzet nyújt segítséget, melyre támaszkodni lehet a hosszútávú, otthoni gyakorlás során is.
A csoportok maximális létszáma 12 fő, így biztosítunk minden résztvevő számára kellő gyakorlási időt és személyre szóló visszajelzéseket. A tréningen 2x8 órás (hétvégi) vagy 4x4 órás (hétköznap délutáni) formában lehet részt venni.

A tanult készségek:

 • Helyzetelemzés: A stresszhelyzetek felismerése, a problémák megfogalmazása; Érzelmek és gondolatok tudatosítása;
 • Célok kitűzése; Döntéshozatal;
 • Feszültséglevezető készségek; Gondolatok és a reakciók átstrukturálása; Relaxációs és meditációs technikák;
 • Kreatív problémamegoldás;
 • Önérvényesítő (asszertív) viselkedés: Kérések megfogalmazása; és hatékony „Nem”-et mondás;
 • Kommunikációs technikák: Hatékony beszéd; és Figyelmes meghallgatás;
 • Kapcsolatépítő készségek: Empátia; Pozitív megnyilvánulások és életszemlélet.
Miért a "WÉK"?
 • Bárkinek ajánlott, sőt - a szokásostól eltérően - párok, családtagok, ismerősök, munkatársak együtt is részt vehetnek;
 • Egyszerű és konkrét: mindenki számára elsajátítható és alkalmazható konkrét technikák otthon és a munkahelyen;
 • „Itt és most”: azonnali segítség a konfliktushelyzetekben, a problémák megoldásában, és a feszültségek csökkentésében;
 • Hosszú távon: jobb közérzet és testi-lelki egészség, a betegségek megelőzése, fokozódó személyes hatékonyság és teljesítmény, harmonikusabb kapcsolatok;
 • Hiteles és személyre szabott: gyakorlás a saját életből vett példákon, a résztvevők számára fontos problémákon;
 • Alap a fejlődéshez: az erősségek és a gyengeségek felismerése, a tudatosság és az önismeret fejlesztése;
 • Kombinálható: kiegészíthető, rugalmasan illeszthető egyéb készségfejlesztő, önismereti módszerekhez;
 • Idő- és költséghatékony: strukturált program, kiscsoportos foglalkozás, személyes gyakorlási idő és visszajelzés;
 • Szakmai garancia: a tréning hatékonyságát nemzetközi szaklapokban közölt tudományos vizsgálatok bizonyítják.

Mindezek alapján a hazai kínálatban egyedülálló program.

A tréning anyaga Önálló Tanulási Programmal (önsegítő DVD és Munkafüzet) és a stresszről szóló pszichoedukációs ismeretterjesztő filmmel (Se veled, se nélküle: A stressz) is kiegészíthető.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Williams ÉletKészségek Program nemzetközi jogvédelem alatt álló szellemi termék, tulajdonosa a Williams LifeSkills Inc. A magyar változat alkalmazására és szakmai felügyeletére kizárólagosan A Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság
jogosult.

http://www.selyesociety.hu
http://www.williamslifeskills.com/